Arbejdsmiljøkoordinator

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 omhandler bygherrens pligter. 

A1 Mandskab ApS tilbyder rollen som ”Arbejdsmiljøkoordinator (P)” i projekteringsfasen, hvor bl.a. følgende opgaver udføres:

 • Afholde møder med den lokale sikkerhedsorganisation i alle projektets faser
 • Sikre at der udføres tilstrækkelige og nødvendige forundersøgelser
 • Sikre at arbejdsmiljømæssige forhold indgår i projektering og layout
 • Oprette og vedligeholde ”Projekterende og Rådgivers” register over risici i udførelse-, idriftsættelse- drift- og vedligeholdelsesfasen
 • Udarbejde indlæg omkring arbejdsmiljø til ”Byggepladsbetingelser” for udbudsmateriale
 • Gennemgang af entreprenørernes tilbud, med henblik på arbejdsmiljø
 • Udarbejde bygherrens ”Plan for Sikkerhed og Sundhed”
 • Udarbejde skriftlig overlevering til Arbejdsmiljøkoordinator (B)

 

A1 Mandskab ApS tilbyder rollen som ”Arbejdsmiljøkoordinator (B)” i udførelsesfasen, hvor bl.a. følgende opgaver udføres:

 • Vedligeholde bygherrens (Projekterende og Rådgivende) register over risici i bygge-, idriftsættelses- drifts- og vedligeholdelsesfasen
 • Implementere bygherrens Plan for Sikkerheds og Sundhed (PSS) på byggepladsen
 • Opdatere bygherrens PSS, efterhånden som byggeriet ændrer karakter
 • Etablere og drift af system til adgangskontrol for bygherrens byggeplads
 • Undervise og rådgive entreprenører på byggepladsen om de arbejdsmiljømæssige forhold, der gør sig gældende i det konkrete projekt
 • Afholde dialogmøder med entreprenørerne omkring deres plan for arbejdsmiljø og miljø
 • Sikre at der føres løbende kontrol med byggepladsens installationer og sikkerhedsforanstaltninger
 • Registrere entreprenørfirmaer og medarbejdere på byggepladsen i byggepladsens journal
 • Registrere arbejdsmiljø og miljø afvigelser i byggepladsens journal
 • Registrere timer præsteret på byggepladsen for beregning af LTIF (Lost Time Incident Frequency) i byggepladsens journal
 • Registrere måling af byggepladsens tilstand i forhold til arbejdsmiljø og miljø i forbindelse med den daglige/ugentlige rundering på byggepladsen. Målingen indgår i byggepladsens journal
 • Afholde sikkerhedsmøde
 • Udføre arbejdsmiljørundering (Mønsterarbejdspladsrundering)
 • Daglig sikkerhedsrundering i planlagte områder (plan udfærdiges på ugens koordineringsmøde i byggeledelsen)
 • Udføre emnespecifik eller entreprenørspecifik sikkerhedsrundering, ved behov