Byggepladsledelse

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 omhandler bygherrens pligter. 

A1 Mandskab ApS tilbyder rollen som ”Byggeplads leder” hvor bl.a. følgende opgaver udføres:

 • Udarbejde byggepladsbudget, og styre økonomi for byggepladsen
 • Gennemgå leverandørernes tilbud, særligt med henblik på AB92, ABT93, QHSE og montage
 • Planlægge, etablere, drift, vedligeholdelse og afvikle byggepladsen, herunder infrastruktur og logistik i henhold til kommunens og brandberedskabets krav, samt hensyn til fremdrift og økonomi:
  • Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet
  • Sikre areal for mandskabs- og kontorcontainere
  • Sikre areal for værkstedsområder
  • Sikre areal for oplagsområder
  • Sikre areal/køreveje for transporter
  • Sikre areal for præfabrikation
  • Sikre areal for montage
  • Sikre etablering af hovedtavler og hovedstik for: byggepladsstrøm, vand og kloak
 • Styre byggepladsen og byggeriets fremdrift
 • Styre tidsplaner for montage, og koordinere imellem de enkelte entreprenører
 • Involvere, revidere og overholde tidsplaner (både hovedtidsplan såvel de enkelte delprojekter)
 • Afholde byggemøde, tidsplansmøde, koordineringsmøde med entreprenører og koordineringsmøde med byggepladsledelsen
 • Føre daglig byggepladsjournal over hændelser og beslutninger taget på byggepladsen, der afleveres som rapport primo hver uge/måned efter aftale med bygherren. Byggepladsjournal indeholder 3 moduler:
  • QHSE-, Afvigelse- og Journal:
   • Registrering af afvigelser i forhold til Q, HS og E i forhold til myndighedskrav, bygherrekrav og krav fra standarder
   • Registrering af ”score” fra sikkerhedsrundering på byggepladsen)
   • Beregning af LTIF (Lost Time Incident Frequency) pr. firma og for byggepladsen som helhed
  • Registrering:
   • Registrering af firmaer/medarbejdere på byggepladsen
   • Udarbejdelse af S-kurve for timer præsteret på byggepladsen
   • Udarbejdelse søjlediagram over antal personaler på byggepladsen, fordelt pr. firma
  • Økonomimi:
   • Udfærdigelse og systematisering af ordrer for ekstraarbejder på byggepladsen
   • Håndtering, opsummering og accept af fakturaer for ekstraarbejder på byggepladsen
 • Sikre at byggepladsen til enhver tid er bemandet i et nødvendigt/tilstrækkeligt omfang med relevante kompetente personer, samt ledelse af (ansvarlig for) site organisationen:
  • Arbejdsmiljøkoordinator (B)
  • Montageleder
  • Idriftsættelsesleder
  • Fagteknisk tilsyn
  • QA/QC funktion