Projektleder

Bedre styring af din tid. Vi hjælper dig med:

  • Tilbudsberegning
  • Opmåling af udførte arbejder
  • Indhentning af tilbud fra underentrepriser
  • Kvalitetssikring
  • HSE - Arbejdsmiljøkoordinering
  • Tekniske tegninger
  • Kontrol og koordinering
  • Tidsplan
  • Budget og kalkulation

 

HSE - Arbejdsmiljøkoordinering

Udarbejdelse af plads APV, APB'er og sikre at arbejdstilsynets anvisninger, samt bygherrens Plan for Sikkerheds og Sundhed (PSS) bliver fulgt. Se her for mere information.

Kontrol og koordinering

Fagentreprise koordinering samt kontrol af fagentrepriser og fagtilsyn. 1- og 5 års eftersyn samt afleveringsforretninger.

Superintendent A1mandskab

Kvalitetssikring

Gennemgang af kvalitetssikringshåndbogen og løbende opfølgning af noterede fejl og mangler. Løbende gennemgang af udført arbejde som sammenlignes med kontraktgrundlag samt gældende lovgivning, normer og standarder.

Byggeplads tilsyn – tilpasset dit projekt

Ikke to projekter er ens og nogle projekter kræver mindre tilsyn og andre mere. Lad os tilpasse en løsning der passer til dit projekt med daglig, ugentlig eller månedlig tilsyn, løbende tilpasset behovet.