Superintendent A1mandskab

Bedre styring af din tid. Vi hjælper dig med:

  • Opmåling af udførte arbejder
  • Indhentning af tilbud fra underentrepriser
  • Beregning af isoleringstykkelser
  • Kvalitetssikring
  • Tekniske tegninger
  • Støj og akustik beregninger
  • Energiberegninger
  • Kontrol og koordinering
  • Tidsplan
  • Budget og kalkulation

 

Kvalitetssikring

Gennemgang af kvalitetssikringshåndbogen og løbende opfølgning af noterede fejl og mangler. Løbende gennemgang af udført arbejde som sammenlignes med kontraktgrundlag samt gældende lovgivning, normer og standarder.

HSE - Arbejdsmiljøkoordinering

Udarbejdelse af plads APV, APB'er og sikre at arbejdstilsynets anvisninger, samt bygherrens Plan for Sikkerheds og Sundhed (PSS) bliver fulgt. Se her for mere information.

Teknisk isolering er bredt

Vi har rigtig mange års erfaring med Teknisk Isolering, både set fra rådgiversiden og fra den udførendes. Det gør os i stand til at lave et professionelt arbejde med fokus på kommunikation, tillid og høj kvalitet. Det er nemlig sådan vi ønsker projekterne skal håndteres og afleveres.

Teknisk isolering er bredt

Tidsplan

Udarbejdelse af tidsplan i ms project og opfølgning og kontrol af udførte arbejder. Løbende opdateringer efter fremgang.

 

Byggeplads tilsyn – tilpasset dit projekt

Ikke to projekter er ens og nogle projekter kræver mindre tilsyn og andre mere. Lad os tilpasse en løsning der passer til dit projekt med daglig, ugentlig eller månedlig tilsyn, løbende tilpasset behovet.

Download brochure: